Cũng trong đợt xếp hạng này, bạn đọc của Travel & Leisure bình chọn 10 thành phố du lịch tốt nhất thế giới trong năm nay. Cuộc bình chọn này được tiến hành dựa trên sự đánh giá của người tiêu dùng về khu trung tâm vui chơi giải trí, phong cảnh, con người, và tiền tệ sử dụng của thành phố đó.

Danh sách của 10 thành phố du lịch tốt nhất trên tạp chí Travel & Leisure gồm: Florence, Buenos Aires, Bangkok, Rome, Sydney, New York, Udaipur, Istanbul, San Francisco, Cape Town (ảnh).